Ny forskning: Långa dagar på jobbet kan skada hjärtat

Ifall du tillhör den grupp människor som lägger ner jätte avsevärt tid på jobbet, borde du sno dig en funderare försåvitt det är värt det. Ny forskning visar nämligen att de som jobbar mer än 55 timmar i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av hjärtproblem.

Att långa arbetsskift ökar risken att få en stroke är redan känt, däremot nu visar forskning att det till exempel finns ett samband mellan långa jobbdagar och allvarliga hjärtproblem. kopa priorin online Personer som kommer genom 55 timmar i veckan har större risk att erhålla oregelbundna hjärtslag.

– De närvarande resultaten visar att långa arbetstider är kopplade till en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, den ofast förekommande typen av hjärtarytmi, säger professor Mika Kivimäki som ledde studien till Daily Mail.

Koppling mellan hjärtproblem, arbetstider plus stroke
Det är University College London som liigger bakanför studien. Forskarna fann 1 061 baisse av förmaksflimmer under studiens gång – en incidensgrad på 12,4 per 1 000 personer. Men hos de 4 484 människor som jobbade mer är 55 timme per vecka var incidensgraden 17,6 per 1 000 personer.

Resultatet, som publicerades i European Heart Journal, visade att de som jobbar 55 timmar alternativt mer i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av oregelbundna hjärtslag än de som håller sig till att knega mellan 35 och 40 timmar.

– Det närvarande kan vara en av förklaringarna till att vi kunnat se en ökad risk att drabbas av stroke hos de som jobbar massor timmar. Det är känt att förmaksflimmer kan lotsa till stroke, däremot bland annat andra skadliga hälsoeffekter, såsom hjärtsvikt och strokerelaterad demens, säger professor Mika Kivimäki.

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbunden samt hastig puls samt är det ofast förekommande formen av rytmstörning av hjärtat hos vuxna. Det leder till sämre cirkulation i blodet, som senare kan leda till i en stroke.

Viktiga nyheter för de i riskzonen
Även när faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, övervikt, fysisk aktivitet, rökning såväl riskbruk av alkohol justerats kunde forskarna skåda att de som jobbade fler timmar löpte 1,4 gånger så stor risk att utveckla förmaksflimmer.

Enligt Kivimäki kunde man även observera att i 9 av 10 fall av förmaksflimmer led icke de drabbade av någon annan format av hjärt- och kärlsjukdom.

– Det närvarande pekar på att saken där ökade risken antagligen speglar effekten av långa jobbdagar snarare än effekten av några förra alternativt pågående kardiovaskulära åkommor, däremot vidare forskning behövs stäv att fatta hurdan mekanismerna hänger ihop, säger Kivimäki.

Han menar att forskningsresultatet är extra viktigt stäv människor som redan ligger i riskzonen för hjärt- jämte kärlsjukdomar på bas av andra faktorer som hög ålder, blodtryck, kolesterolvärde, övervikt, sockersjuka samt liknande.